Siden sin stiftelse har VINC teamet utforsket nye måter å arbeide sammen på og satt sammen sine kompetanser for å tilby blant annet programmet #GetBusywithYourBusiness, ett lavterskel gründerprogram for å komme godt i gang med egen virksomhet.
Vi ønsker å oppmuntre alle, også unge til å prøve seg frem som gründere og benytter dermed dette innlegget til å tipse om en konkurranse vi kjører nå for tiden nederst på siden.

 

Om Next Gen kompetanser

Takket være vårt samarbeid med offentlige instanser har vi kunnet inkludere flere i programmet uten å sile ut basert på sannsynlighet for suksess. Det har ikke alltid vært enkelt å nå ut da det fortsatt finnes en rekke stereotyper knyttet til det å være entreprenør.

Så hvorfor har vi tøyd grensen og oppmuntret flere til å delta uansett alder og bakgrunn osv…? Jo, fordi vi opplever av programmet er nyttig uansett om det fører til midlertidig / varig eller fulltid/ deltid entreprenørskap eller til og med dersom deltakeren velger bort entreprenørskap.

Entreprenørskap spiller nemlig en viktig rolle i utviklingen av Next Gen kompetanser:

 1. Kreativitet og Innovasjon: det oppmuntrer til kreativ tenkning og utforsking av nye ideer. Dette er avgjørende for å utvikle innovative løsninger og teknologier som er nødvendige for å håndtere de utfordringene samfunnet har i dag.
 2. Problemløsningsevner: Gjennom entreprenørskap lærer enkeltpersoner å identifisere og løse utfordringer. Dette bidrar til å utvikle analytiske og kritiske tenkningsevner.
 3. Selvstendighet og Ansvarlighet: Entreprenører må ta initiativ, ta risiko og være ansvarlige for sine handlinger. Dette fremmer selvstendighet og lederegenskaper.
 4. Samarbeid og Kommunikasjon: Entreprenørskap innebærer ofte samarbeid med andre. Dette gir muligheten til å utvikle gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.
 5. Digitale ferdigheter: Entreprenører må holde seg oppdatert på teknologiske trender og anvende dem i sine virksomheter. Dette bidrar til å utvikle digitale ferdigheter.
 6. Fleksibilitet og Endringskompetanse: Entreprenører må tilpasse seg økende raskt skiftende miljø og omgivelser. Dette fremmer evnen til å takle endringer og lære nye ferdigheter.
 7. Økonomisk Forståelse: Entreprenørskap gir innsikt i økonomi, budsjettering og virksomhetsdrift, noe som kommer godt med uansett hva man velger å gå videre med i livet.

Om gründer-stereotypen

Noen ser ikke på seg selv som gründer fordi de har spesielle utfordringer, som kan være knyttet for eks. til bakgrunn, utdanning eller helse. Noen ser ikke på seg selv som en gründer fordi de tenker det bare dreier seg om penger og er opptatt av mer.

 Men entreprenørskap dreier seg om mye mer og er relevant for mange fler.

Det gir muligheter til å leve sine verdier, jobbe innenfor sine interesse områder og realisere sine ambisjoner. Her er noen måter de som ikke passer inn i gründer stereotypen kan engasjere seg i entreprenørskap:

 1. Sosialt Entreprenørskap ved å løse samfunnsproblemer eller adresserer behovene til spesifikke grupper
 2. Teknologi og Tilgjengelighet for å skape tjenester som er tilgjengelige for alle. Dette dekker alt fra apper, nettsider eller teknologiske løsninger som forbedrer tilgjengeligheten for personer med ulike behov.
 3. Kunst og Kultur er en relevant bransje for de som ønsker å starte et galleri, en teatergruppe, en musikkstudio, klesdesign eller andre kreative virksomheter.
 4. Utdanning og Opplæring er et området hvor for eks. de med spesielle utfordringer kan tilby opplæring, veiledning eller støtte til andre i samme situasjon. Dette kan være alt fra kurs i mestring av utfordringer til karriereveiledning.
 5. Bærekraft og Miljø fokuset gir muligheter for å skape virksomheter som tar vare på planeten og samtidig gir økonomisk gevinst. Dette kan være alt fra resirkuleringstjenester til bærekraftige produkter.
 6. Tilretteleggingstjenester kan være alt fra tilpasning av boliger til tilrettelegging av arbeidsplasser. Her har de med spesielle utfordringer økt innsikt og kan starte virksomheter som tilbyr tilretteleggingstjenester for andre.

Entreprenørskap som et friår – alternativ?

Det er på tide å tenke nytt rundt entreprenørskap så vi har nå deltatt for andre år på rad i Utdanningsmessen i Oslo for å spre det gode ordet.

OBS – KONKURRANSE VARSEL!

Dersom du er under 24 år, bor i Oslo og tenker at en PC eller nettbrett er noe du mangler for å prøve deg frem som gründer, så har du muligheten til å vinne en ved å delta i vår konkurranse. Fyll ut formularet her (dersom det ikke er opplagt at du skal klikke på teksten skriver vi lenken her: https://tally.so/r/wbx7Ae) de beste svarene blir valgt ut i løpet av mars!

Vi har alt hatt to vinnere som følge av denne konkurransen som ble kjørt i jul og har lagt disse ut på vår instagram konto som vi oppmuntrer deg til å følge ;-).